Pereskedés és vitarendezés

A globális gazdaság, az egymástól különböző jogrendszerek és a szabályozó hatóságok közötti növekvő kommunikáció jogi kihívások egész sora elé állítja a vállalkozásokat. A polgári perjog közelmúltbeli reformja fokozott szakértelmet és megújult pertaktikai gondolkodást igényel.

Tekintettel arra, hogy alapító partnereink Magyarország legismertebb perjogászai, irodánk a legjobb választás ügyfeleink számára hazai és nemzetközi bírósági, választottbírósági és bármely egyéb fórum előtti vitarendezési eljárások tekintetében. Ügyfeleinket három évtizede képviseljük hazai és európai bíróságok előtt, ideértve a magyar Alkotmánybíróságot, az Európai Unió Bíróságát, és az Emberi Jogok Európai Bíróságát. Nemzetközi választottbíróságok előtti eljárásokban is számottevő tapasztalataink vannak, ideértve a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központját (ICSID). Több jogászunk elismert választottbíró.

Kapcsolat:
Dr. Fazakas Balázs, partner, a peres csoport vezetője
E-mail: balazs.fazakas@lakatoskoves.hu
Tel.: 0036 1 429 1300

Kapcsolódó ügyvédek

További szakterületeink