Dr. Darnót Sára

Ügyvéd

Sára 2019-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd egy részmunkaidős doktori képzésbe kezdett a Polgári Eljárásjogi Tanszéken.

Bemutatkozás

Dr. Darnót Sára

Szakmai tapasztalatok

Sára 2019-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd egy részmunkaidős doktori képzésbe kezdett a Polgári Eljárásjogi Tanszéken. A tudása és készségei fejlesztése iránti elkötelezettsége arra késztette, hogy a Göttingeni Georg-August Egyetem német és nemzetközi jogra szakosodott LL.M.-jét a nemzetközi magán- és kereskedelmi jogra (IPL) és a választottbíráskodásra összpontosítva folytassa.


Akadémiai útja során Sára a nemzetközi jogi ügyek iránti szenvedélye a tekintélyes Maurer School of Law-ra vitte, ahol 2022-ben vendégkutatóként dolgozott. Ez a felbecsülhetetlen értékű tapasztalat egyedülálló perspektívát és a nemzetközi jogi keretek mélyebb megértését biztosította számára.


Sára 2023-tól a Magyar Ügyvédi kamara tagja ügyvédként.


Sára tevékenységi köre kiterjed a peres eljárásokra, a vitarendezésre és a választottbíráskodásra. A polgári eljárások átfogó ismerete, valamint a nemzetközi jog, az IPL és a választottbíráskodás területén szerzett speciális ismeretei lehetővé teszik számára, hogy hatékony tanácsot nyújtson összetett jogi kérdésekben, és személyre szabott megoldásokat dolgozzon ki ügyfeleink számára.


Magyar anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul és németül.

Kapcsolódó hírek

Minden hír