Társasági Jog / Megfelelés / Működési Kockázat Kezelés

A komoly üzleti sikerek elérése egy erősen szabályozott és helyenként érzékeny piacon a kereskedelmi és partnerkockázatok megfelelő kezelését igénylik.

A társaság-irányítás és kockázatkezelés működési és vállalkozás szintű megközelítése irodánk részéről nagyban segíti ügyfeleink ügyvezetését elnavigálni egy fokozódó szabályozási kockázatoknak kitett környezetben. Irodánk erőssége a versenyjogi és tröszt-ellenes, adójogi, munkajogi, adatbiztonsági, adatvédelmi, iparági szabályozási és megfelelési, valamint befektetés kockázat kezelést is magában foglaló, összetett, a magyar politikai, jogi és szabályozási helyzet ismeretére is alapozó egyablakos tanácsadás. Gyakran tartunk képzéseket és szimulációs gyakorlatokat, illetve önkéntes belső jogi átvilágítást ügyfeleinknél a megelőzés jegyében annak érdekében, hogy beazonosítsuk és kezeljük a rendszerben esetlegesen megbújó jogi buktatókat. Amennyiben már egy későbbi szakaszban kapcsolódunk be a folyamatba, akkor sikeresen képviseljük ügyfeleink érdekeit harmadik felek és az illetékes hatóságok felé.

Irodánk a piacvezető magyar iroda befektetésvédelmi tanácsadásban. Mivel a helyi politika jelentős hatással lehet ügyfeleinkre, befektetéseik magyarországi jogi védelme iránti növekvő igényük hívta életre a befektetésvédelmi gyakorlatunkat. Ezeket a jellegüknél fogva összetett és érzékeny ügyeket jogászaink a szakterületek közötti példás együttműködéssel oldják meg, amely világszinten is élvonalbeli megközelítésnek számít.

Kapcsolat:
Richard Lock, Partner, a Társasági Jogi Csoport Vezetője
E-mail: lock.richard@lakatoskoves.hu
Tel.: 0036 1 429 1300

Dr. Máttyus Ádám, Partner
E-mail: adam.mattyus@lakatoskoves.hu
Tel.: 0036 1 429 1300

Dr. Sólyom Iván, Partner
E-mail: ivan.solyom@lakatoskoves.hu
Tel.: 0036 1 429 1300

Kapcsolódó ügyvédek

További szakterületeink