Hírek

"Az ügyfelek nagyra értékelik az iroda átlátható számlázási gyakorlatát" Legal 500
  • Uniós polgári kezdeményezés indult Magyarország ellen. Vajon sikerül-e összegyűjteni egy év alatt 1 millió uniós polgár aláírását?

    2015. november 30-án döntés született az Európai Bizottság (Bizottság) biztosi kollégiumában arról a polgári kezdeményezésről, amely ha sikerrel záródna, arra hívná fel a Bizottságot, hogy indítsa meg Magyarország ellen az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EÜMSZ) 7. cikke szerinti eljárást és vigye a magyar „demokráciadeficit” ügyét a döntéshozó Európai Unió Tanácsa (a Tanács) elé. Az EÜMSZ 7. cikke szerinti eljárás akkor indítható meg egy tagállam ellen, ha fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy az adott tagállam súlyosan megsérti az EÜMSZ 2. cikkében foglalt közös európai értékek valamelyikét (ilyenek az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, emberi jogok védelme, kisebbségvédelem, stb.). Amennyiben a Tanács, az érintett tagállammal történt konzultációt követően megállapítja, hogy az EUMSZ 2. cikkében foglalt valamely érték valóban egyértelmű veszélyben van,  minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak az EU Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az adott tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat.

    Az uniós polgári kezdeményezést „Ébredj, Európa” (Wake up Europe) néven a brüsszeli székhelyű Európai Humanista Föderáció indította el, amely szervezet véleménye szerint Orbán Viktor kormánya antidemokratikus és idegengyűlölő intézkedéseivel sorozatosan megsérti a jogállamiság alapvető elveit és a magyar hatóságok által alkalmazott elfogadhatatlan intézkedések a bevándorlókkal szemben olyan más uniós tagállamokat is befolyásolni kezdenek, ahol a demokrácia még kiforratlan és törékeny. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett uniós polgári kezdeményezés, mint a közvetlen demokrácia gyakorlásának eszköze, 2012. április 1-től áll az uniós polgárok rendelkezésére. Az uniós polgári kezdeményezés keretében bárki fordulhat a Bizottsághoz és felhívhatja arra, hogy a hatáskörébe tartozó ügyekben fogadjon el uniós jogi aktust. A kezdeményezésnek hét különböző tagállamból származó hét uniós polgártól kell származnia és egy év alatt legalább 1 millió uniós polgár aláírását meg kell tudnia szerezni (amely polgárok az EU tagországainak legalább egynegyedéből kell, hogy származzanak). Ha a Bizottság úgy találja, hogy a kérdéses ügy a saját hatáskörébe tartozik, a kezdeményezést regisztrálnia kell, elismerve annak a jogi értelemben vett megengedhetőségét. Az uniós polgári kezdeményezés azonban sikere esetében sem kötelezi jogalkotásra az EU-s intézményeket, mindössze az írja elő, hogy a Bizottságnak hivatalosan meg kell vitatnia a kérdést, és bizottsági közlemény formájában közzé kell tennie erre vonatkozó válaszát  három hónapon belül.

    A közzétett statisztikák szerint az eddig beadott 50 polgári kezdeményezésből 20 már az első körben megbukott, mert a Bizottság kijelentette, hogy nem kompetens a kérdésben, 11-et visszavontak, 16-nak nem sikerült összegyűjtenie elég aláírást. Hármat megválaszolt a Bizottság, de egyikben sem tett további, jogalkotásra vonatkozó javaslatot.

Vissza