Hírek

"Kitűnő képességekkel bíró, jól vezetett iroda" Chambers Europe
  • Több oldalról is vizsgálja az EU a Paks II. projectet

    Közbeszerzés – A Bizottság a napokban tette közzé sajtóközleményét arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben. Ennek első lépéseként formális értesítést („letter of formal notice”) küldtek azon aggályaikról, hogy a project nem felel meg az EU közbeszerzési szabályainak. Ez az értesítés egy informális szakaszt követően került kiadásra, és így az előzetes nyilvános magyar álláspont is ismert. Eszerint sem a 2014. januárjában aláírt magyar-orosz kormányközi megállapodás, sem a Rosatommal kötött EPC szerződés nem sérti a közbeszerzési szabályokat, ugyanis az EU joga bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a közbeszerzési szabályok mellőzését, és ezt az álláspontot erősíti az EURATOM fűtőanyag-szállítás kapcsán végzett vizsgálata és jóváhagyása is (amely egyébként a közbeszerzési szabályoktól független, eltérő eljárásban zajlott).

    Most világossá vált, hogy a Bizottság nem fogadja el a magyar érveket, szerintük ugyanis nem teljesültek  azok a feltételek, amelyek lehetővé tennék a közbeszerzési szabályok mellőzését: a kormányközi megállapodás nincs összhangban az EU jogával, és nem rögzít olyan speciális eljárási szabályokat sem, amelyekre hivatkozással el lehetne térni a közbeszerzési szabályoktól; a közvetlen megrendelés nem jelent ilyen eljárási szabályt. Magyarországnak két hónapja van a válasz kidolgozására. Ezt követően az eljárás, amennyiben a Bizottság a kifogásait fenntartja, újabb fázisába léphet azzal, ha a Bizottság részletesen indokolt véleményt küld („letter of formal notice”), amelyre újabb két hónapos válaszadási határidő vonatkozik, s végül az EU Bírósága elé kerülhet az ügy, ha nem születik előbb egyetértés. A folyó eljárás jelentősen befolyásolhatja, fel is függesztheti a kivitelezés folyamatát, ugyanis a közbeszerzési szabályok alkalmazása a tervezettekhez képes más eljárásrendet követelne meg.

    Állami támogatás – A fentiekkel párhuzamosan, attól különböző eljárásban indított egy másik vizsgálatot a Bizottság abban a kérdésben, hogy megvalósít-e tiltott állami támogatást a project kapcsán az a tényező, hogy a tervek szerint az építési költségek mintegy 20%-át Magyarország közpénzből finanszírozza (amellett, hogy annak kb. 80%-át Oroszországtól felvett kölcsön fedezi). Ennek a vizsgálatnak a fókuszában a Bizottság azon kérdése áll, hogy piai feltételek szerint történik-e a beruházás, illetőleg tartalmaz-e állami támogatást. Amennyiben az állapítják meg, hogy állami támogatás történik, megvizsgálják azt, hogy az összeegyeztethető-e az EU jogával, eredményez-e versenytorzulást, vagy arányos a kitűzött céllal és piaci hiányosságot orvosol. Amennyiben ezt az eljárás nem tisztázza a Bizottság számára megnyugtatóan, és tiltott állami támogatást lát a Bizottság, a project jelenleg tervezett finanszírozása kétségessé válhat ill. átstrukurálása lehet szükséges.

    Titkosítás – Egy külön szál a szerződések és az előkészítő dokumentumok titkosításának kérdése,. Itt a Bizottság (ill. annak környezetvédelmi főigazgatósága) azt vizsgálja, hogy a project adtainak titkosításra vonatkozó magyar jogszabályok  megfelelnek-e a környezeti információkhoz való hozzáférésre vonatkozó EU joganyagnak.

Vissza