Hírek

"Az angol jogi jártasságuk mellett kétségtelenül professzionálisak a magyar jogban is " IFLR 1000
  • Július 1-jétől működik a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

    Az Országgyűlés elfogadta az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közremûködõ szervezetrõl, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvényt, és 2013. július 1. napjával felállította a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet (TSZSZ). A TSZSZ a tervezési, építési, kivitelezési szerződések teljesítéséből eredő, a törvényben meghatározott kérdésekben a megrendelő, a kivitelező, vagy az alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadására nem került sor, kiadása vitás vagy kiadták, de annak alapján a kifizetés nem történt meg.

    A törvény továbbá több helyen módosította a Ptk. és a Pp. rendelkezéseit is, melyek közül külön kiemelendő, hogy bevezetésre kerül 2014. január elsejével az „e-per”: a perbeli beadványokat csupán elektronikusan lehet majd benyújtani a bíróságokhoz, a nem elektronikus úton benyújtott beadványban foglalt nyilatkozatok hatálytalanok lesznek.

Vissza