Hírek

"Az iroda jó iparági/piaci kapcsolatokkal rendelkezik" IFLR1000
 • Légi közlekedési jog gyakorlata az LKT-ban

  Interjú Dr. Mestyán Szabolccsal a LKT légi közlekedési jogi praxisáról.

  Mi volt az első légi közlekedéssel kapcsolatos munkád?

  Az első ügy, amelyben részt vettem, egy Wizzair megbízás volt, amely egy repülőgép park bérletéről szólt. Mindez augusztusban történt, amikor a legtöbb kollégám szabadságon volt. Még csak egy hónapja dolgoztam az irodánál, éppen a próbaidőm felénél jártam. A felettesem bízott meg a bérleti szerződés tervezet átnézésével. De ez a téma csak a kezdet volt. Az ügy kapcsán nem csak a bérlettel, de a finanszírozással és a követelések értékpapírosításával is foglalkoztam. Kilenc hónapon keresztül dolgoztunk az ügyön és közben megismertem a légi közlekedési jog számos aspektusát. Elsősorban pénzügyi jogászként tevékenykedem, de mindig is lelkesedtem, ha légi közlekedési joggal kapcsolatos munkám akadt, ezért mélyebbre ástam és mindent elolvastam, amit csak tudtam ezzel kapcsolatban.

  Hogyan fejlődött tovább ez a gyakorlat?

  Organikusan. Az első sikeres ügyünket követően elterjedt a hír az új érdeklődési körünkről és a szakértelmünkről légi közlekedési körökben. Egyik ügy követte a másikat és hamarosan folyamatossá váltak a megbízások. Az elégedett ügyfelek száma növekedett, akik nagyra értékelték, hogy létezik Magyarországon egy csapat, amely szakértelemmel rendelkezik e területen – kisebb joghatósági területeken nem jellemzőek az e jogterületre specializálódott jogászok.

  Ez egy magányos, személyes utazás számodra?

  Számos kollégám hozzájárult az e területhez tartozó know-how sikeres fejlődéséhez. Tanácsadást nyújtani légi közlekedéssel kapcsolatos összetett tranzakciók kapcsán nem egyszemélyes munka, éppen ezért nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik velem együtt dolgoztak és szakmailag támogattak.

  A repülőgépekkel kapcsolatos finanszírozási gyakorlat megegyezik az általános finanszírozási gyakorlattal?

  Teljesen más egy repülőgép, vagy egy teljes portfolió finanszírozásában közreműködni, mint egy közönséges eszköz finanszírozási ügyletét segíteni. A légi közlekedési iparágnak megvannak a sajátos szokásai, alapelvei és gyakorlata. Már maga a vagyontárgy (a repülőgép) is speciális dolog. A státusa nemzetközi szerződések rendelkezései és a helyi jogalkotás által szabályozott. A repülőgépek nyilvántartott eszközök, működésük szigorúan szabályozott és az, amit egyszerűen repülőgépnek nevezünk, számos összetevőből áll, melyek önállóan lehetnek adás-vétel, bérlet, csere, elidegenítés tárgyai. Az ilyen ügyletekben teljesen sajátos kérdések merülnek fel: mit foglal magába a repülőgép, amit finanszírozni kell, ez megegyezik-e azzal, amire a bérlet vonatkozik; hol található a repülőgép az adás-vétel idején; az állam, amelynek területén nyilván van tartva a repülőgép, részese-e bizonyos egyezményeknek (pl. Cape Town Egyezmény).

  A repülőgépekkel kapcsolatos bérleti szerződésben résztvevő finanszírozó felek fokozottabban vizsgálják és ellenőrzik a megállapodásokat, mint más vagyontárgyak esetében. Nem teljesítés esetén kiemelt fontossággal bír a finanszírozó felek számára a repülőgép nyilvántartásból való törlése és exportálása, illetve az újbóli birtokbavétel zökkenőmentes lebonyolítása. A cseremotorok jogcímének szabályozása szintén alapvető fontosságú. Az előbbieken kívül további kérdések is speciális figyelmet követelnek meg: biztosítás, hitelbiztosítékok, a lízing jellege (lehet pénzügyi vagy operatív, sima vagy teljes).

  A légi közlekedési jog nem csupán a finanszírozást foglalja magába (habár a magas eszközérték révén az is alapvető fontossággal bír). Számos más, a komplex légi közlekedési jog keretei között felmerülő kérdésben állunk ügyfeleink rendelkezésére: fogyasztóvédelmi követelmények, újbóli birtokbavétel, bírósági peres eljárások, lízing, légitársaságok fizetésképtelenségi eljárásai, hatósági ügyek (például, amikor a magyar hatóságok bírsággal sújtanak egy légi társaságot a légi közlekedési szabályok Magyarország légterében történő állítólagos megsértése miatt). Segítséget nyújtunk továbbá légi közlekedéssel kapcsolatos vállalkozások létrehozásában, illetve repülőgépek adás-vételében és Magyarországon történő nyilvántartásba vételében.

  Közben beleszerettél a repülésbe?

  Terveim között szerepel a magánpilóta-jogosítvány megszerzéséhez szükséges kurzus elvégzése, már el is kezdtem olvasni a tankönyvet.

  Utaztál olyan repülőgépen, amelynek finanszírozásában részt vettél?

  Gyakran előfordul - amikor magyar légitársasággal utazom – hogy a repülőgép egyike azoknak, melyekkel dolgoztam. Mielőtt beszállnék a gép utasterébe, mindig vetek egy pillantást a regisztrációs tanúsítványra (ami jobbra található rögtön a bejárat mellett) és konstatálom, hogy annak másolata az iratok között ott van az irodában. Ez mindig kellemes érzéssel tölt el és egyfajta érzelmi kapcsolatot is ad.


Vissza