Hírek

"Az angol jogi jártasságuk mellett kétségtelenül professzionálisak a magyar jogban is " IFLR 1000
  • Fogyasztó-e az ügyvédi iroda?

    Jelentős szakmai nyilvánosságot kapott a napokban az a hír, hogy az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban foglalkozott egy ügyvéd hitelfelvételének fogyasztóvédelmi aspektusaival. Bár úgy tűnt, mintha arról lenne szó, hogy kimondták, a szakmai tevékenysége körén kívül eljáró ügyvédi iroda fogyasztónak minősülhet, az ítélet tüzetesebb olvasata nem ezt támasztja alá.

    Az ügyben egy nagyváradi ügyvéd vett fel hitelt úgy, hogy irodája eszközei szolgáltak biztosítékul. A hitelnyújtó bank jutalékfeltételeit azon az alapon támadta meg, hogy a hitelfelvétel nem kötődik az ügyvédi szakmai tevékenységhez, és így, fogyasztóként, vele szemben a bank feltételei tisztességtelenek. Noha a Bíróság megállapította, hogy a hitelszerződésben célként rögzítették, hogy az az ügyvéd folyó személyes kiadásainak fedezésére szolgál, az előzetes döntéshozatalra feltett kérdést válaszolta meg. Eszerint „egy olyan természetes személyt, aki ügyvéd, és aki anélkül köt egy bankkal hitel-megállapodást, hogy a szerződés meghatározná a hitel célját, fogyasztónak lehet tekinteni, amennyiben az említett szerződés nem kötődik ezen ügyvéd szakmai tevékenységéhez”. A Bíróság szerint az a körülmény, hogy „az ugyanezen szerződésből eredő követelés fedezetéül olyan jelzálog‑biztosíték szolgál, amelyről e személy ügyvédi irodájának képviselőjeként állapodott meg, és amelyet az említett személy szakmai tevékenységének gyakorlására szolgáló tárgyi eszközökön, például az ezen ügyvédi iroda tulajdonában lévő ingatlanon alapítottak, e tekintetben nem bír relevanciával”. Ezzel nem azt mondták ki, hogy az ügyvédi iroda fogyasztó lenne, hanem azt, hogy a fogyasztó fogyasztói minőségének értékelésekor nem kell figyelembe venni, ha a biztosítékot nem fogyasztó nyújtja.

Vissza