Hírek

"Az iroda jó iparági/piaci kapcsolatokkal rendelkezik" IFLR1000
  • Egyes jogi személyek új Ptk. alá helyezésének meghosszabbított határideje

    2016. március 10-én hatályba lépett azon jogszabály-módosítás, amely egyes jogi személyek esetében meghosszabbítja a létesítő okirat új Ptk.-hoz való hozzáigazításának határidejét. A módosítás vonatkozik egyrészt az alapítványokra és egyesületekre, valamint azon korlátolt felelősségű társaságokra, amelyek törzstőkéje még nem éri el a hárommillió forintot.

    Tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabály-módosításig a civil szervezetek mintegy 65%-ának nem sikerült magát az új Ptk. alá helyeznie, a jogalkotó meghosszabbította a korábbi 2016. március 15-i határidőt egy évvel, azaz az egyesületeknek és alapítványoknak jogszerű működésük érdekében legkésőbb 2017. március 15-ig kell felülvizsgálniuk létesítő okiratukat annak érdekében, hogy működésüket teljes mértékben az új Ptk. hatálya alá helyezzék. Érdekességképp azon korábbi szabály, amely az új Ptk. hatályba lépését követő első létesítő okirat módosításakor már megkövetelte az új Ptk. alá helyezést megszűnt, így a még régi Ptk. hatálya alá tartozó egyesületek és alapítványok az egyéb okból – például vezető tisztségviselő változása miatt – sürgős létesítő okiratuk módosítását 2017. március 15-ig elvégezhetik anélkül, hogy létesítő okiratukat az új Ptk. szabályaihoz hozzá kellene igazítaniuk.

    Azon korlátolt felelősségű társaságokra nézve pedig, amelyek törzstőkéje még nem éri el a hárommillió forintot, az új Ptk. alá helyezési határidő szintén kitolódott 2017. március 15-ig, e társaságoknak ugyanis ezen időpontig kell a törzstőkéjüket megemelni, valamint a létesítő okiratukat egyúttal az új Ptk. alá helyezni.

Vissza