Hírek

"A kapott szolgáltatás kiemelkedő volt" IFLR1000
 • Árva művekről szóló törvénytervezet

  A KIM egyeztetésre bocsátott egy törvénytervezetet, amely a szerzői jogi és a szabadalmi törvényt módosítaná abból célból, hogy a magyar jogba implementálja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

  Az árva művek olyan alkotások, amelyek jogosultja a felkutatására tett gondos kutatás ellenére ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik. Az irányelv elfogadását az európai kulturális örökség digitalizálásának és hozzáférhetővé tételének előmozdítása tette szükségessé. A törvénytervezet – az irányelvvel összhangban – egységesítené és megkönnyítené az egyes közfeladatokat ellátó intézmények gyűjteményeibe tartozó árva művek digitalizálását és hozzáférhetővé tételét, valamint az árva művek jogi helyzetének kölcsönös elismerése által lehetővé tenné azok jogszerű, határon átnyúló felhasználását.

  Az új szabályozás lényege az, hogy a törvénytervezetben meghatározott intézményi kör a gondos jogosultkutatás elvégzését és a kutatás eredményének a saját és az európai nyilvántartásban való rögzítését követően hatósági engedély megszerzése nélkül felhasználhatja az állománya részét képező árva műveket. A hatálybalépés tervezett időpontja a nyilvántartások felállítására tekintettel 2014. október 29. napja lenne.

  Forrás:

  sztnh.gov.hu

Vissza