Hírek

"Jó szakértők, akikkel mindig elégedettek vagyunk " Ügyfél/IFLR1000
  • Az üzleti titok egységes védelméről szóló irányelvtervezet

    Az Európai Bizottság (a „Bizottság”) 2013. november 28-án terjesztette elő a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelvjavaslatát (a „Javaslat”), melynek fő célja egy egységes szabályozás megteremtése a belső piacon.

    A Javaslathoz fűzött indokolás megjegyzi, hogy a hatályos nemzeti szabályok az Unió tagállamaiban eltérő szintű védelmet biztosítanak a visszaélésekkel szemben, amely veszélyezteti a belső piac zökkenőmentes működését. A Javaslat ezért elő kívánja mozdítani a határokon átnyúló K+F-együttműködést, illetve egy kiszámíthatóbb jogi környezettel törekszik megerősíteni főleg a kis- és közepes vállalkozások helyzetét.

    A Javaslat meghatározza – többek között – az üzleti titok, a jogosult és a jogsértő termék fogalmát; felsorolja, hogy milyen cselekmények minősülnek az üzleti titok jogszerű, illetve jogosulatlan megszerzésének, felhasználásának és felfedésének, továbbá a visszaélésekkel szemben alkalmazható intézkedéseket (ideiglenes és érdemi), eljárásokat, jogorvoslati eszközöket és az elévülési időt; végül pedig kötelezi a tagállamokat az üzletit titok bizalmas jellegének megőrzésére a jogi eljárások folyamán. A Javaslat az irányelvre két éves átültetési időt szab meg.

    A Bizottság Javaslatára tekintettel a Tanács 2014 májusában közölte általános álláspontját, míg az Európai Parlament Jogi Bizottsága idén júniusban fogadta el az ezzel kapcsolatos jelentését. Jelenleg tárgyalások folynak a Tanács és az Európai Parlament között, a tervezett elsőolvasatos döntés jövő év márciusára várható, amely értelemszerűen hatással lesz a jelenlegi magyar szabályozásra is.

Vissza