Hírek

"A kapott szolgáltatás kiemelkedő volt" IFLR1000
  • Alkotmányellenes a kényszertörléssel érintett gazdasági társaság vezető tisztségviselőnek automatikus eltiltása

    Alkotmányellenes a kényszertörléssel érintett gazdasági társaság vezető tisztségviselőnek vagy korábbi vezető tisztségviselőinek automatikus 5 éves eltiltása

    Az Alkotmánybíróság 16/2018. (X. 8.) AB határozata megsemmisítette a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/C. §-a amely szerint kényszertörlés esetén a cégbíróság köteles 5 évre eltiltani azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt attól, hogy gazdasági társaságban többségi befolyást szerezzen, gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává váljon, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselője legyen.

    A bírói indítványra indult eljárásban az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, hogy a cégbíróságnak nincsen mérlegelési joga az eltiltás alkalmazásakor és az érintett vezető tisztségviselőknek és tagoknak nincs kimentési lehetőségük annak bizonyítására, hogy volt-e közrehatása, felróhatósága a cég törlésére okot adó tevékenységében vagy sem.

Vissza