Hírek

"Az iroda jó iparági/piaci kapcsolatokkal rendelkezik" IFLR1000
  • A Magyar Országgyűlés nemzetbiztonsági okokkal indokolva a külföldi befektetéseket korlátozó jogszabályt fogadott el

    Az elfogadott, és 2019. január 1-jén hatályba lépő a 2018. évi LVII. alapján az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet közvetlenül vagy közvetve fegyver- és lőszergyártás, haditechnikai tevékenységet, pénzügyi szolgáltatást, energiaipari és az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató magyarországi székhelyű gazdasági társaságban 25%-ot (nyilvánosan működő részvénytársaságban 10%-ot) meghaladó tulajdonrészt vagy a Ptk. szerinti meghatározó befolyást kíván szerezni azt a Kormány rendeletében kijelölt miniszternek tudomásul kell vennie.

    Ugyancsak a miniszter tudomásul vétele szükséges a tulajdonszerzésen kívül, az ilyen tevékenységet végző gazdasági társaságban befolyásszerzéshez, fióktelep létesítéséhez, üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet megkötéséhez illetve újonnan felvett tevékenység bejegyzéséhez a cégjegyzékbe.

Vissza